Meest Voorkomende

Meest voorkomende zinnen

Op deze pagina zie je de meest voorkomende zinnetjes op rouwkaarten. Pas ze aan naar eigen wens of gebruik ze zoals ze zijn!

1Heden overleed (naam)
2Thuis is overleden …
3(naam) is dood.
4Zo maar uit ons leven ….
5In liefde gedenken wij….
6Mijn liefste is gestorven.
7Gestorven: mijn/onze lieve……
8Rustig weggegleden uit het leven.
9Dierbaren melden dat is overleden ….
10In alle rust is overleden mijn/onze….
11Strijdbaar tot het einde overleed ……
12Heden verloren wij onze geliefde …..
13Plotseling niet meer in ons midden.
14(naam) is overgegaan naar het Licht.
15Wij treuren om het verlies van mijn/onze……
16Wij nemen afscheid van mijn/onze ….
17Verslagen staan wij stil bij het overlijden van …
18Langzaam gleed hij/zij van ons weg mijn/onze…..
19Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn/onze…..
20…… is aan zijn laatste vlucht begonnen.
21Groot is het verdriet na het overlijden van mijn…….
22Uit het aardse leven is heengegaan mijn/onze……
23Vandaag is kalm en rustig ingeslapen mijn/onze……
24Door de Poort van de Dood is gegaan mijn/onze………
25In zijn/haar slaap is rustig overleden mijn/onze….
26Thuis is rustig in zijn slaap overleden mijn/onze…..
27Betreurd wordt het overlijden van mijn/onze……
28Volkomen onverwacht is ons ontvallen mijn/onze…
29Wij laten u weten dat op …. is overleden mijn/onze….
30Zachtjes is hij/zij uit dit leven gevlogen mijn/onze….
31Bij het opgaan van de zon is overleden mijn/onze….
32De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.
33Onze lieve …… is vredig uit ons midden weggegleden.
34Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ….
35Woorden schieten tekort bij het overlijden van mijn/onze….
36Op ..-jarige leeftijd is voor eeuwig ingeslapen mijn/onze…..
37Op een stralende lentedag ging van ons heen mijn/onze…..
38Op aarde gestorven, geboren in de geestelijke wereld.
39In zijn/haar …ste levensjaar is van ons heengegaan mijn/onze…..
40In de schemering van haar leven is rustig weggegleden mijn/onze…..
41Met een knipoog naar het leven nam hij/zij afscheid van ons.
42Wij hebben mijn/onze …… moeten loslaten.
43Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze…..
44Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze …..
45Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven mijn/onze…..
46Veel te snel is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…
47Heden heeft op waardige wijze afscheid genomen mijn/onze…..
48Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mij/onze…..
49Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze…..
50Moegestreden heeft ……(naam) de regie uit handen moeten geven.
51Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons bijzijn overleden mijn/onze…..
52Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ….
53In het zicht van zijn/haar pensionering is geheel onverwacht overleden mijn/onze…..
54In besloten kring hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….
55Geheel in zijn/haar stijl hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…
56Geheel in zijn/haar eigen stijl is stilletjes van ons heengegaan mijn/onze…
57Na een kunstzinnig leven is (onverwacht) overleden mijn/onze…..
58Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden mijn/onze……
59Vandaag overleed mijn vrouw/man na een zeer gelukkig huwelijk mijn…….
60Vandaag is onherroepelijk van ons vertrokken …….
61Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze…
62Na een schitterend leven is overleden mijn/onze …..
63Na een indrukwekkend afscheid liet papa/mama het leven los.
64Na een rijk en dienstbaar leven is rustig ingeslapen mijn/onze….
65Na en rijk en voltooid leven nemen wij afscheid van mijn/onze……
66Na een lang en vruchtbaar leven is van ons heengegaan mijn/onze …..
67Na een mooi en liefdevol afscheid is op ….. (datum) overleden mijn/onze……
68Na een rijk en schilderachtig leven beging hij/zij nu aan zijn/haar laatste reis.
69Na een rijk leven vol liefde en vriendschap is van ons heengegaan mijn/onze…..
70Na een veelzijdig en welbesteed leven is onverwacht overleden mijn/onze….
71Na een lang en prachtig leven hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…..
72Na moeilijke jaren van geestelijke achteruitgang hebben wij voorgoed afscheid genomen van mijn/onze…
73Gedragen door de liefde van velen is overgegaan naar een andere wereld mijn/onze….
74Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ……
75Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving overleden mijn/onze…
76Na een leven vol van energie is op zeer hoge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze……
77Na een lang en zoekend leven vond hij/zij eindelijk rust en vrede. 
78Na een intens en bewogen leven is, te midden van haar dierbaren, overleden mijn/onze ….
79Na een arbeidzaam leven is (geheel onverwacht) van ons heengegaan/is overleden mijn/onze……
80Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn/haar deel werd, is rustig ingeslapen mijn/onze…….
81Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven is overleden mijn/onze……..
82Na een leven vol kracht en inspiratie is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze….
83Na zijn levensbalans te hebben opgemaakt is (vredig) van ons heengegaan mijn/onze …….
84Na een voltooid leven heeft afscheid van ons genomen mijn/onze……
85Na een voltooid leven is rustig op reis gegaan naar het Hele Al mijn/onze…..
86Na een waardevol en intensief leven hebben wij in alle rust liefdevol afscheid kunnen nemen van mijn/onze…..
87Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan mijn/onze….
88Na een leven van opbouwen en verwondering, aandacht en overgave is in alle rust en vrede overleden mijn/onze……
89Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis is zijn/haar vertrouwde omgeving overleden mijn/onze…
90Na een lang en blijmoedig leven is ….. te midden van zijn kinderen en kleinkinderen rustig ingeslapen/gestorven.
91Na een blijmoedig leven, vol liefde voor anderen, is van ons heengegaan mijn/onze…….
92Na een periode van afnemende vitaliteit is toch nog onverwacht overleden mijn/onze…..
93Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen mijn/onze…….
94Na jaren waarin zijn/haar levenskaars steeds zwakker ging branden, is op …… (datum) vredig ingeslapen mijn/onze….
95Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met velen en dankbaar voor een lang en gelukkig leven is vredig ingeslapen mijn/onze……
96Op indrukwekkende wijze heeft afscheid genomen van zijn dierbaren mijn/onze…..
97In liefde met hem/haar en met elkaar verbonden, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze….
98Je hebt genoten van het leven en wij van jou. (Geheel) onverwacht heb je ons voorgoed verlaten.
99Vandaag 00-00-2… is ……….(naam) zachtjes weggegleden uit onze wereld en geschiedenis geworden.
100Rustig en gesteund door haar kinderen en kleinkinderen is op ..jarige leeftijd ingeslapen onze…..
101Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden mijn/onze…..
102Met pijn in ons hart delen wij u mede dat de dood ons gescheiden heeft van …..
103Gekomen tot de leeftijd der sterken is zacht en kalm overleden mijn/onze ….
104Gehuld in de warmte van wie haar liefhadden is overleden mijn/onze…..
105Rustig en heel natuurlijk is in haar slaap overleden mijn/onze …..
106Toen de zon onderging is te midden van zijn/haar gezin heel rustig heengegaan mijn/onze..
107Er is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze……
108In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze…..
109Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze…..
110Totaal onverwacht en veel te vroeg is zomaar uit ons leven verdwenen mijn/onze….
111Op ……dag 00-00-200? is geheel onverwacht overleden mijn/onze ……
112Op de leeftijd van … jaar is van ons heengegaan/is overleden mijn/onze……
113Op ..-jarige leeftijd is, zonder lijden of ziekbed, plotseling overleden mijn/onze…..
114Op 00-00-2… is mijn/onze ……… over de drempel van de dood gegaan.
115In de vroege ochtend van …….. (datum) heeft mijn ……….. voorgoed rust gevonden.
116Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen mijn/onze….
117Te midden van familie en vrienden is overleden mijn/onze…..
118Te midden van haar gezin dat haar zo lief was en dat zij altijd met veel zorg en toewijding omgaf, is overleden mijn/onze ……
119Te midden van allen die haar lief waren, is rustig ingeslapen mijn/onze…….
120Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling overleden mijn/onze …..
121Omringd door liefde en warme gedachten van zijn/haar naaste familieleden is vredig ingeslapen mijn/onze ….
122Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden mijn/onze…..
123Toch nog onverwacht heeft mijn/onze lieve ……(naam) het tijdelijke vaarwel gezegd en het eeuwige omarmd. Wij zijn dankbaar voor alle liefde en zorg.
124Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig mede, dat na een afnemende gezondheid is overleden mijn/onze …..
125Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht is ons ontvallen mijn/onze ….
126Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze…..
127Met heel veel bewondering en respect voor zijn/haar kracht en doorzettingsvermogen, is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van mijn/onze …..
128Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud een eerlijkheid, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…..
129Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was nemen wij met verdriet afscheid van mijn/onze…..
130Met bewondering en respect voorde kracht en waardigheid waarmee hij/zij zijn/haar laatste levensjaren heeft volbracht, delen wij u mede dat is overleden mijn/onze…
131Kort na het heengaan van zijn/haar geliefde man/vrouw, hebben wij afscheid moeten nemen van onze…….
132Hiermee vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van mijn/onze…
133Geheel onverwacht is op veel te jonge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze……
134Voorbereid, maar toch nog geschokt om de grote leegte die hij/zij achterlaat geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze…..
135Aan het einde van een veelzijdig en gelukkig leven, waarin het hem/haar zwaar viel de beperkingen van de laatste periode te aanvaarden, geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze…….
136Zacht, kalm en voldaan, omringd door haar geliefden is van ons weggegleden mijn vrouw en onze moeder
137Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat hij zijn leven met ons deelde.
138Een bijzonder mens heeft ons verlaten maar haar sterke geest blijft ons nabij. Heden overleed mijn vrouw en onze moeder
139Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet, nu wij afscheid moeten nemen van mijn vrouw en onze moeder
140Zover we konden zijn we met je meegegaan. Nu moeten we je laten gaan. Heden overleed mijn vrouw en onze moeder