Onderscheidingen

Versierselen, eretekenen, onderscheidingen

Heeft iemand een onderscheiding gekregen? Dan is het gebruikelijk deze onderscheiding te benoemen op de rouwkaart. Onderstaand zie je de lijst van Koninklijke onderscheidingen.  Deze kan je dan vermelden op de rouwkaart.

Militaire Willemsorde
Orde van de Nederlandse Leeuw
Orde van Oranje-Nassau
Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau
Huisorde van Oranje

Onderlinge rangorde der Nederlandse staatsorden

1. Alle graden van de Militaire Willemsorde;
2. Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw;
3. Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau;
4. Kommandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw;
5. Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau;
6. Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau;
7. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw;
8. Officier in de Orde van Oranje-Nassau;
9. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau;
10. Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw;
11. Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in Goud;
12.                                                                                      in Zilver;
13.                                                                                      in Brons.

Overzicht der Nederlandse onderscheidingen

Overzicht der Nederlandse en militaire onderscheidingen, herinneringsmedailles en door de overheid niet verleende, doch wel erkende onderscheidingen, vermeld in de volgorde, zoals deze is voorgeschreven voor militairen, voor het dragen van uniform.

I – Ridderorden, kruisen, medailles, erepenningen en eretekenen

1. Militaire Willemsorde;
2. Kruis voor Moed en Trouw;
3. Eresabel;
4. Verzetskruis;
5. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in goud;
6. Orde van de Nederlandse Leeuw;
7. Orde van Oranje Nassau;
8. Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau;
9. Huisorde van Oranje;
10. Eervolle vermelding;
11. Bronzen Leeuw, eventueel met cijfer;
12. Verzetsster Oost Azië, 1942-1945;
13. Bronzen Kruis, eventueel met cijfer;
14. Kruis van Verdienste, eventueel met cijfer;
15. Vliegerkruis, eventueel met cijfer;
16. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, in zilver;
17. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, in brons;
18. De Ruitermedaille, a. in goud, b. in zilver, c. in brons;
19. Grote gouden, kleine gouden, of zilveren medaille voor Verdiensten jegens openbare verzamelingen (de Museummedaille);
20. Onderscheidingstekens ter erkenning van uitstekende daden, bij watersnood verricht in
      a. zilver, b. in brons;
21. Medaille van het Rode Kruis, eventueel met gesp(en) “Balkan” en/of “Ethiopië” (de zogenaamde regeringsmedaille,
     welke bij afzonderlijk Koninklijk Besluit wordt toegekend);
22. Erkentelijkheidmedaille, a. in zilver; b. in brons;
23. Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven, eventueel met gesp(en);
24. Lombokkruis;
25. Oorlogs-Herinneringskruis, eventueel met gesp(en);
26. Ereteken voor Orde en Vrede, eventueel met gesp(en);
26a.Nieuw Guinea-Kruis;
27. Mobilisatie-Oorlogskruis;
28. Kruis voor Recht en Vrijheid, eventueel met gesp;
29. Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier, met cijfer XV, resp. XX, XXV, enz.
30. Onderscheidingstekenen voor langdurig trouwe dienst voor beroepsmilitairen beneden de rang van tweede
      luitenant in a. brons; b. zilver wegens 24 jaren trouwe dienst; c. goud wegens 36 jaren trouwe dienst;|
31. Onderscheidingsteken voor trouwe dienst bij de Militaire (Marine) Kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden
     de rang van officier in a. brons wegens 12, b. zilver wegens 24 en c. goud wegens 36 jaren dienst;
31a.Vrijwilligersmedaille;
32. Medaille van het Garnegie-Heldenfonds;

II – Bij Koninklijk Besluit ingestelde medailles en eretekenen, voor zover deze niet reeds hiervoor zijn genoemd:

33a. Huldigingmedaille (inhuldiging van Kon. Wilhelmina op 6 september 1898);
33b. Huwelijksmedaille (huwelijk van Kon. Wilhelmina met Hertog Hendrik von Mecklenburg-Schwerin op 7 februari 1901);
33c. Herinneringsmedaille (25-jarig huwelijk van Kon. Wilhelmina en Prins Hendrik der Nederlanden op 7 februari 1926);
33d. Herinneringsmedaille van de Erewacht (ingesteld ter gelegenheid van de nationale huldiging op 9 september 1933) te
        Amsterdam, ter ere van de 35ste herdenking van de inhuldiging van Kon. Wilhelmina;
33e. Huwelijksmedaille (huwelijk Prinses Juliana en Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld op 7 januari 1937);
33f. Inhuldigingsmedaille 1948 (inhuldiging van Kon. Juliana op 6 september 1948);
33g. Zilveren huwelijksmedaille (Herinneringsmedaille 1962);
33h. Ereteken voor meester-scherpschutter op geweer voor schepelingen van de Koninklijke Marine, ingesteld bij
       Koninklijk Besluit van 8 september 1906;
33i. Ereteken voor meester-kanonnier voor schepelingen van de Koninklijke Marine, ingesteld bij Koninklijk Besluit
      van 19 maart 1909;

III – Bij gouvernementsbesluit, ministeriële beschikking of order legercommandant van het (voormalig) KNIL
       ingestelde medailles en sterren:

34a. Vaardigheidsmedaille, de medaille voor de met goed gevolg afgelegde zware vaardigheidsproef door leden
        van het (voormalig) KNIL, ingesteld door de legercommandant;
34b. Schietprijsster, toegekend aan de leden van het (voormalig) KNIL, ingesteld door de legercommandant;

IV – Door een particuliere instelling verleende ridderorden, kruisen, medailles en erepenningen:

35a. Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht;
35b. Johannieter Orde in Nederland;
35c. Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis;
35d. Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis, a. in zilver, b. in brons;
35e. Medaille voor trouwe dienst van het Nederlandse Rode Kruis, met het cijfer X, XX, enz.;
35f. Herinneringskruis 1939/1940 van het Nederlandse Rode Kruis a. in zilver, b. in brons;
35g. Herinneringskruis 1940/1945 van het Nederlandse Rode Kruis, eventueel met gesp “Indonesië 1945/1950”;
35h. Kruis van de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor betoonde marsvaardigheid
      (het zogenaamde “Vierdaagsekruis”);
35i. Medaille van de Nederlandse Sportfederatie;
35j. Kruis van de Nederlandse Sportfederatie (militaire vijfkamp);
35k. Medaille der Koninklijke Nederlandse vereniging voor de Luchtvaart, a. in goud, b. in zilver, c. in brons;
35l. Medaille der Nederlands-Indische Vereniging voor Luchtvaart;
35m.Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwacht;
35n. Medaille voor bijzondere toewijding van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten;
35o. Draagpenning van de Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing;
35p. Kruis van de Algemene vereniging van Nederlandse Reserve Officieren voor militaire prestatietocht;
35q. Prins Maurits-medaille;
35r. Mobilisatiekruis 1914-1918;
35s. Witte Mobilisatiekruis 1914-1918;
35t Kruis van Verdienste van de Nationale Bond “Het Mobilisatiekruis”;
35u. Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945, ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming;
35v. Kruis voor Recht en Vrijheid.

Bijzondere onderscheidingen (niet koninklijk)

 • Ridder in de orde van de H. Silvester
 • Commandeur in de orde van St. Silvester
 • Onderscheiden door Yad Vashem
 • Drager van het Verzetsherdenkingskruis
 • Drager van de Zilveren Anjer
 • Drager van de zilveren/bronzen Jacobsschelp
 • Eredame in de Huisorde van Oranje
 • Begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
 • Begiftigd met de Wolfert van Borselenpenning van de Stad Rotterdam
 • Onderscheiden met de Erasmusspeld van de Stad Rotterdam
 • Johanniterdame
 • Begiftigd met het Kruis van Verdienste van het Nederlands Rode Kruis
 • Erelid van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
 • Goehte Medaille
 • Officier Légio d’Honneur