Ondertekening Rouwkaart

De ondertekening op de rouwkaart

Op een rouwkaart komen, naast de naam van de overledene, ook de namen van de nabestaanden te staan. Dit noemt men de ondertekening. Je kan dit op vele verschillende manieren noteren. Gebruikelijk is dat kleinkinderen of achter(achter)kleinkinderen bij voornaam genoemd worden. Tevens is het normaal dat ze schuingedrukt worden benoemd. Gescheiden van elkaar door een komma.

Voorbeelden:

1. P.H. Friedrich-George
           Kinderen en
           kleinkinderen

2. P.H. Friedrich-George
           Jan en Yvonne
                 Paul, Nicole
           Kees en Miep
                 Jeroen, Natalie

                      Freek, Natasja

3. P.H. Friedrich-George
          Jan en Yvonne
          Kees en Miep
          en kleinkinderen

4. Uit aller naam:
   P.H. Friedrich-George

5.   Kinderen,
      kleinkinderen en
      achterkleinkinderen

6.   P.H. Friedrich-George
      en familie

7.   Familie Friedrich

8.   De heer Friedrich

9.   Mevrouw Friedrich