Rouwkaart Zakelijke Tekst

De zakelijke tekst op de rouwkaart

Onderaan de rouwkaart komt misschien wel de belangrijkste tekst te staan. Dit noemen we de zakelijke tekst. De tekst om mensen te informeren over de uitvaart. Wanneer en waar de uitvaart gaat plaatsvinden.

Kerkdienst

De kerkdiensten worden aangeduid met:

 • de uitvaartdienst;
 • de dienst van Woord en Gebed;
 • de afscheidsdienst;
 • de afscheidsviering;
 • de afscheidsbijeenkomst;
 • de uitvaartviering;
 • de herdenkingsviering;
 • de herdenkingsbijeenkomst;
 • de H. mis van Requiem;
 • de dankdienst op het leven van …..;
 • de viering op het leven van….

De …… zal worden gehouden in de ………..(naam van de kerk), …………….(adres van de kerk), ………dag, ………(datum) om ……….uur.

De dankdienst voor het leven wordt gehouden (zal worden gehouden) in ……

Vermelding begrafenis of crematie

Na een kerkdienst zal men de begrafenis of crematie met de volgende zin aangeven:
Aansluitend zal om ……. (tijd) de begrafenis/crematieplechtigheid plaatshebben ………………….. (naam begraafplaats of crematorium) ………….(adres en plaats begraafplaats of crematorium).

De bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben op …… (naam, adres en plaats van de begraafplaats), ..-..-…. (datum) om 99.99 uur.

Wij zullen ……. (naam) naar zijn/haar laatste rustplaats begeleiden.

Gaat er geen kerkdienst aan vooraf dan is de vermelding:
De plechtigheid, voorafgaand aan de crematie, zal worden gehouden in de aula van crematorium ……. (naam), …….(adres en plaats), …….dag ……..(datum) om ……..uur.

De begrafenis zal plaatshebben op de …………..(naam van de begraafplaats) ………….. (adres van de begraafplaats), …….dag…………… (datum) om …… uur.

De lewaja zal zijn op de Joodse Begraafplaats, ………(adres) te ………. (plaats), ……..(dag) ……….(datum) om ……uur.

We begraven ……. (naam) in besloten kring.

Vermelding van condoleren

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.

Na de begrafenis/crematieplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in restaurant …………..

Na de plechtigheid is er een informeel samenzijn in de ontvangkamer van het crematorium/de begraafplaats.

Na de plechtigheid heffen wij het glas op ……… in de ontvangkamer van het crematorium/de begraafplaats.

Na de begrafenis/crematie is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium/begraafplaats…..

Uitvaart in stilte

De begrafenis/crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

De begrafenis/crematieplechtigheid zal in familiekring plaatsvinden.

De begrafenis/crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Geheel in overeenstemming met zijn/haar wens hebben wij in besloten kring …… (naam) naar zijn/haar laatste rustplaats gebracht.

Wij nemen in besloten kring afscheid van hem/haar in crematorium …..

Wij hebben met eerbied gevolg gegeven aan zijn/haar laatste wens om in besloten kring afscheid van hem/haar te nemen.

Persoonlijke mededelingen

Liever geen bezoek aan huis.

….. hield van bloemen

….. hield van rode rozen.

Graag alleen rode bloemen.

Vooral veel bloemen.

Zwarte rouwkleding gewenst.

Geen donkere kleding

Geen rouwbeklag

Kleed je informeel

Komt u bij voorkeur zoals u bent.

Feestelijke kleding.

Bloemen in alle kleuren.

Geen bloemen – Geen toespraken – Geen bezoek aan huis

Overtuigd van uw medeleven, liever geen bezoek aan huis.

In plaats van bloemen graag een gift aan bijvoorbeeld het Kon.Wilhelminafonds/Kankerfonds enz.

Een donatie aan …….. (rekening nr……….) verdient de voorkeur boven het geven van bloemen.

Ter beschikking gesteld van de wetenschap

Het lichaam van ….. is ter beschikking gesteld van de wetenschap.

….. (naam) stelde zijn/haar lichaam ter beschikking van de wetenschap.

In overeenstemming met de wens van ….. is zijn/haar lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap.

….. heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Er is geen gelegenheid tot afscheid nemen.

Overige Zakelijke teksten

Op 00-00-0000 is overleden onze medewerker en collega ……

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega en vriend …… (naam)

Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega

Wij zijn geschokt door het geheel onverwachte overlijden van onze collega ……. (naam)

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ….. (naam)

Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van …. (naam)

Met groot verdriet nemen wij geheel onverwacht afscheid van onze …. (directeur, collega….)

Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega …. (naam)

Na een jarenlange prettige samenwerking is van ons heengegaan ……. (naam)

Met eerbied en respect gedenken wij dat op ……. (datum) ons is ontvallen ……

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van ….. (naam)

Met grote toewijding heeft hij zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven.

Het bericht dat onze collega ….. (naam)… is overleden heeft ons diep geraakt.

…. (naam) was werkzaam als……

Wij hebben ….. (naam) leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij …….

…. (naam) is van het prille begin betrokken geweest bij…

Voor ons was … (naam) een trouwe, zorgzame en prettige collega.

Wij zullen zijn/haar vriendelijkheid en enthousiasme missen.

Zijn/haar optimisme en vrolijkheid waren altijd een bron van energie en kracht.

….. (naam) heeft een grote bijdrage geleverd aan alles wat ook maar enigszins met ons bedrijf te maken had.

Gedurende .. jaar heeft … (naam) een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld in de ontwikkeling van onze onderneming.

Met grote vakkundigheid en toewijding heeft hij een grote bijdrage geleverd aan …….

Voor zijn jarenlange inzet als …. (functie) zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd.

Gedurende 00 jaar heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de belangen van onze onderneming.

Zijn zakelijk inzicht, dat steeds van grootse wijsheid getuigde, zijn warme sympathie, waarin wij ons mochten verheugen, zullen wij node missen.

Wij zullen ons ….. (naam) herinneren als iemand die altijd voor een ander opkwam, toegewijd en enthousiast was.

Hij/zij heeft op velen een onuitwisbare indruk gemaakt.

Wij zullen hem erg missen.

Zijn innemende persoonlijkheid en zakelijk inzicht zullen ons tot voorbeeld zijn.

Zijn grote werkkracht en zakelijk inzicht zullen wij ten zeerste missen. Hij laat een grote leegte achter.

Wij verliezen in hem een goed medebestuurslid en een groot vriend.

Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken.

De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven.

In onze herinnering zal hij voortleven als een vriendelijk en beminnelijk mens.

Wij verliezen in …… (naam) een zeer gewaardeerde en enthousiaste collega die zijn werk als …… met veel plezier en toewijding uitvoerde.

…. (naam) was een begripvolle kracht binnen ons bedrijf.

00 jaar lang heeft hij met liefde geholpen in ons bedrijf.

Wij verliezen in hem een bekwaam en toegewijd medewerker.

Tot aan het einde van zijn leven heeft hij richting gegeven aan het bedrijfsbeleid.

Zijn inspirerende leiding zullen wij missen.

Hij was een goede collega en vriend, die altijd bereid was iedereen met raad en daad terzijde te staan.

Onze belangen waren in uitstekende handen bij hem en wij bedanken hem hiervoor.

Zij toewijding, vriendschap en warmte zullen wij voor altijd missen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en naaste familieleden.

Wij wensen zijn gezin en naasten sterkte en kracht toe bij het dragen van dit gemis.

Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Ons medeleven gaat uit naar…..